Met 3 dingen tegelijkertijd bezig zijn: telefoneren, mail checken en ondertussen ben je aan het bedenken wat je vanavond zult gaan eten en hoeveel tijd je nog hebt om boodschappen te doen.

Veel mensen ervaren het dagelijks leven als druk. We besteden doorgaans veel van onze tijd aan gedachten over het verleden en aan het plannen van de toekomst en zijn vaak niet aanwezig in het hier en nu. In tijden van stress is die neiging om te denken en te piekeren meestal nog groter en we leven vaak zonder ons daar bewust van te zijn een groot deel van de dag op de automatische piloot.

Juist in stressvolle situaties is het van belang dat je niet op de automatische piloot staat maar in het moment aanwezig kunt zijn en zo bewust keuzes kunt maken en kunt handelen. Door je aandacht te trainen leer je van de automatische piloot af te gaan en in het hier en nu aanwezig te zijn. Je leert je open te stellen voor wat zich nu in het leven aandient en dit met aandacht te bekijken. Door dat te doen ontstaat er geleidelijk bewustzijn van de verschillende stresspatronen en automatische piloten waar jij in jouw leven op vaart. Herkenning geeft ruimte om andere keuzes te maken. Door dagelijks je aandacht te trainen om in het moment aanwezig te zijn bouw je aan een stevige basis om lastige of stressvolle situaties te kunnen hanteren.

Contactgegevens

Straat: Johannes de Bekastraat 10
Postcode: 3514 VM
Plaats: Utrecht
Provincie: Utrecht
Website: http://www.mariekemuskeemindfulness.nl/
Aanbod: Mindfulness