Er zijn mensen die door schaamte en/of door onzekerheid moeite hebben om in een groepstraining zoals Mindfulness deel te nemen. Maar het is juist vaak de schaamte en/of de onzekerheid waarom we niet voluit leven. Dit masker af doen, die we soms jaren met ons mee dragen, laat jou en andere zien wie je werkelijk bent en daar is niets mis mee! Tijdens de bijeenkomsten worden de oefeningen besproken en extra uitgelegd. Er is ook de mogelijkheid om uw ervaringen in de groep te delen. Om de veiligheid te waarborgen en de ruimte aan elke deelnemer te geven om in zijn eigen proces te blijven, wordt verwacht dat tijdens de groepssessies niet op elkaars ervaringen ingaan. Alleen de trainer zal hier eventueel op in gaan. Uit ervaring blijkt dat deelnemers erg veel van elkaar leren tijdens de bijeenkomsten.

Contactgegevens