Mindfulness wordt op grote schaal gebruikt om patiënten met stress en chronische pijn gerelateerde problemen te helpen. Vaak gebeurt dit met de inzet van Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Depressie en angst worden over het algemeen behandeld met Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT).

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)

Het MBSR-programma wordt aangeboden in veel ziekenhuizen, medische centra, klinieken en therapeutische instellingen over de hele wereld. De lessen worden gegeven door artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen, en andere gezondheidswerkers.

Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) is gebaseerd op MBSR, maar bevat ook informatie over depressie en cognitieve therapie. MBCT helpt de deelnemers om te gaan met gedachten en gevoelens zoals depressies.

Onderzoek toont aan dat MBSR en MBCT zeer effectief zijn in het onderwijzen van de deelnemers om meer verantwoordelijkheid te nemen bij het beheer van de eigen gezondheid.

Andere toepassingen van Mindfulness

Contactgegevens