Wij behandelen onze gedachten vaak alsof het de waarheid is. Bijvoorbeeld: "Ik ben niet goed in ...", "Hij is een eikel", "Niemand begrijpt me", "Ik ben briljant", etc. Wanneer we een gedachte vele malen herhalen kan je er in gaan geloven.

Overtuigingen kunnen dan worden aangenomen als feiten. Bijvoorbeeld: "De wereld is plat". Als je begint met aandacht te besteden aan je eigen gedachten gedachten, met een beetje nieuwsgierigheid, dan ben je in staat om na te denken over het denken zelf. Je stapt af van het geloof dat de gedachte een feit is.

Begin deze oefening door je te focussen op je adem. Sta jezelf toe om alle gedachten die in je hoofd komen op te merken. Let op en accepteer deze gedachten, zonder oordeel. Gedachten zijn niet goed of slecht, positief of negatief, maar ze zijn wat ze zijn. Het is de gedachte dat je toevallig hebt op dit moment.

Je mag je er van bewust zijn dat dit moeilijk is. Je denk misschien "Ik kan dit niet erg goed". Ook dit zijn gedachten, sta jezelf toe om er over na te denken.

Sommige mensen houden van de metafoor van het toestaan van de gedachten om te zweven als bladeren. Let op elke gedachte en op degene die daarna komt, etc.

De boeddhistische zienswijze is om "gedachten" te zien als pagina's die zijn geschreven op water.

Je zult zien dat juist als je op de hoogte van een gedachte bent, deze wordt vervangen door een andere gedachte. Dat is wat er gebeurt. Gedachten komen en ze gaan.