In het Twee-componenten model wordt een toetsbare definitie van mindfulness beschreven.

Het eerste component betreft de zelfregulering van de aandacht. De aandacht blijft behouden op de onmiddellijke ervaring. Hierdoor is er ruimte voor een grotere erkenning van gebeurtenissen in het huidige moment.

Het tweede component betreft de vaststelling van een specifieke orientatie op de eigen ervaringen in het huidige moment, een orientatie die wordt gekenmerkt door nieuwsgierigheid, openheid en acceptatie.